Bo wdzięczności nigdy dość. Dotychczasowy proboszcz na Ustroniu zakończył posługę

Msze św. w Niedziele i święta:

Msze św. w dni Powszednie:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu:

Roraty w Adwencie:

Numer konta bankowego:

31 1240 5703 1111 0000 4906 1620

Rzymskokatolicka Parafia św. Rafała Kalinowskiego

ul. Kwiatkowskiego 104, Radom

Kilkunastu kapłanów diecezji radomskiej, w tym dziekan dekanatu Radom-wschód ks. kan. Marian Ślusarczyk oraz rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, ks. dr Jarosław Wojtkun a także licznie przybyli wierni świeccy uczestniczyli w sobotę we Mszy św. dziękczynnej za 34 lata posługi proboszcza parafii św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu.

– Dziękujemy dzisiaj Bożej Opatrzności za to, że w 1982 roku ówczesny Biskup sandomiersko-radomski Edward Materski rozpoczął starania o utworzenie na radomskim Ustroniu centrum katechetyczno-duszpasterskiego – mówił w homilii ks. kan. Marian Miegoń. Kapłan Diecezji Radomskiej, posługujący w parafii św. Rafała Kalinowskiego i przyjaciel odchodzącego na emeryturę ks. prał. Józefa Pawlika relacjonował historię tworzenia parafii i pierwszą Mszę Świętą sprawowaną w tym miejscu 12 czerwca 1983 roku.

– Cóż to było? Klepisko, rozlewisko, chaszcze, krzaki. (…) A tu, gdzieś przy drodze było podium, stół, krzyż. Ksiądz Biskup odprawiający Mszę świętą, grupka ludzi i kilku nas, księży – wspominał.

Jednocześnie postępował rozwój osiedla. Jednak „utworzenie tutaj parafii wymagało kolosalnego wysiłku, ogromnej energii i wielkiego zaangażowania”. „Należało pokonać opór władz administracyjnych, a nie było to łatwe” – podkreślił ks. kan. Marian Miegoń.

W homilii wspominał także drogę przyjaźni z ks. Józefem Pawlikiem od czasów seminarium aż do momentu, kiedy drogi obu kapłanów ponownie złączyły się w parafii na radomskim Ustroniu. – Co dalej? – Trzeba powiedzieć, „jak Bóg da”, bo jesteśmy radośnie nastawieni do życia”. Bo „wesołe jest życie staruszka” – podsumował ks. Miegoń.

Życzenia i podziękowania przekazywali także wdzięczni parafianie. W czasie Mszy św. uczynili to między innymi przedstawiciele poszczególnych grup formacyjnych: ministranci, młodzież oazowa, Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii, Koła Żywego Różańca, Wspólnota Mamre czy Parafialny Oddział Akcji Katolickiej oraz osoby czuwające nad wykonaniem planów i związani z budową świątyni, w tym inż. Tadeusz Derlatka.

– W naszej parafii wszystko musiało powstać od podstaw. (…) Jeśli chodzi o kościół, ten problem narastał, przybywało młodzieży, a to wymagało dodatkowego miejsca – przypomniał ks. prał. Józef Pawlik. – Chciałbym pokłonić się naszym projektantom. Współpracę z nimi uważałem za zaszczyt – mówił na zakończenie liturgii.

1 lipca ks. prał. Józef Pawlik przestał pełnić funkcję proboszcza Parafii św. Rafała Kalinowskiego z powodu osiągnięcia wieku kanonicznego. Zgodnie z prawem kanonicznym wynosi on 75 lat. Decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza, Henryka Tomasika jego obowiązki przejął ks. mgr Marek Plewniak.

foto: Jerzy Siwek, Michał Walczyk

Scroll to Top