Diecezja radomska czeka na szafarzy

Msze św. w Niedziele i święta:

Msze św. w dni Powszednie:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu:

Roraty w Adwencie:

Numer konta bankowego:

31 1240 5703 1111 0000 4906 1620

Rzymskokatolicka Parafia św. Rafała Kalinowskiego

ul. Kwiatkowskiego 104, Radom

Przyjmowane są zgłoszenia chcących zostać Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii Świętej.

W diecezji radomskiej Komunii Św. udziela 130 mężczyzn. W Parafii św. Rafała Kalinowskiego jest ich pięciu. Do zadań Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej należy głównie pomoc osobom chorym i starszym przynosząc im komunię św. do domu.

Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej powinien mieć od 35 do 65 lat, odznaczać się zaangażowaniem w życie Kościoła, wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych. Powinien także znać podstawowe prawdy katechizmowe oraz najważniejsze zagadnienia teologiczno-liturgiczne.

Kurs rozpocznie się na początku 2017 roku – informuje Kuria Diecezji Radomskiej. Koszt kursu pokrywa w całości parafia zgłaszająca kandydata. Zgłoszenia przyjmowane są w Kurii Diecezji Radomskiej.

Zgłoszenia przyjmują księża w kancelarii parafialnej, lub drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie internetowej: www.swrafal.radom.pl

Scroll to Top