Idźcie i głoście. Rekolekcje Akcji Katolickiej

Msze św. w Niedziele i święta:

Msze św. w dni Powszednie:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu:

Roraty w Adwencie:

Numer konta bankowego:

31 1240 5703 1111 0000 4906 1620

Rzymskokatolicka Parafia św. Rafała Kalinowskiego

ul. Kwiatkowskiego 104, Radom

W ośrodku duszpasterskim Emaus w Turnie k. Białobrzegów, 11-12 marca członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej przeżyli rekolekcje wielkopostne. Ćwiczenia duchowe prowadzili asystencji diecezjalni AK: ks. dr Andrzej Jędrzejewski i ks. Grzegorz Wójcik. Tematyka dotyczyła aktualnego programu duszpasterskiego Akcji Katolickiej, którego mottem są słowa Jezusa „Idźcie i głoście”. W tym roku przypada setna rocznica śmierci św. Alberta Chmielowskiego oraz 100. rocznica objawień fatimskich.

Prowadzący rekolekcje wielkopostne dotknęli bardzo ważnych postaw ludzkich, które widzimy u proroka Eliasza ze Starego Testamentu: jawnogrzesznicy przyprowadzonej przed oblicze Jezusa oraz Piotra, który trzykroć zaparł się Mistrza z Nazaretu. Kapłani prosili o osobiste znalezienie odpowiedzi na pytania związane z rekolekcjami:
– Po co jestem na rekolekcjach?
– Co robię w Akcji Katolickiej?
– Jakie jest moje zaangażowanie?
– O co mi chodzi w życiu?
– Czy Jezus jest na pierwszym miejscu w moim życiu?
– Co należy poprawić w moim życiu?

Ponadto rekolekcjonista, ks. Andrzej Jędrzejewski zachęcił do powstrzymywania się od ocen innych osób – rozliczania z ich grzechów, słabości i porównywania się z nimi. Jednocześnie wezwał do wspólnotowego odmówienia Modlitwy Pańskiej, ale z zaznaczeniem, że tylko osoby gotowe na przebaczenie każdemu ich krzywd mogą wypowiedzieć słowa „jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. – Niech wypadną kamienie z Waszych rąk – wołał, nawiązując do ewangelii i kamienowaniu cudzołożnicy.

Kulminacyjnym punktem ćwiczeń duchowych był udział we Mszy św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Henryka Tomasika. W homilii hierarcha nawiązał do odczytanego fragmentu ewangelii o „Przemienienie na górze Tabor” w trzech wymiarach:

1. Chrystus odsłania tajemnicę zmartwychwstania i ukazuje się uczniom jak będzie wyglądał w pełni chwały

2. Objawienie daje siłę Apostołom, aby mogli przeżyć mękę i śmierć Mesjasza i nie załamali się.

3. Udziela lekcji wiary dla swoich uczniów, ale też dla każdego z nas.

Rekolekcje przypomniały uczestnikom przesłanie Pani z Fatimy, która ciągle prosi o nawrócenie, pokutę, modlitwę różańcową i uczestnictwo w nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca wynagradzających jej Niepokalanemu Sercu.

Scroll to Top