Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich Księdza Prałata Józefa Pawlika

Msze św. w Niedziele i święta:

Msze św. w dni Powszednie:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu:

Roraty w Adwencie:

Numer konta bankowego:

31 1240 5703 1111 0000 4906 1620

Rzymskokatolicka Parafia św. Rafała Kalinowskiego

ul. Kwiatkowskiego 104, Radom

4 czerwca w naszej świątyni przeżywaliśmy uroczystość 50-lecia przyjęcia święceń kapłańskich księdza proboszcza Józefa Pawlika. Msza Święta w intencji Czcigodnego Jubilata rozpoczęła się o godz. 10.00. Liturgii przewodniczył ordynariusz naszej diecezji, ks. bp Henryk Tomasik. Wraz z księdzem Prałatem Józefem jubileusz świętowało 8 księży, kolegów kursowych ks. Józefa z roku 1966. Przybyło wielu zaproszonych gości, wśród nich m.in. księża i siostry zakonne pochodzące z naszej parafii, jak również ci, którzy przez 33 lata istnienia parafii tutaj pracowali, księża z dekanatu, rektor Wyższego Seminarium Duchownego, delegacje ze szkół i przedszkoli mieszczących się na terenie parafii. Na wspólną modlitwę w intencji swojego proboszcza licznie zgromadzili się parafianie. Całą uroczystość uświetniał Chór Miasta Radomia „Sancti Casimiri Cantores Radomienses” pod dyrekcją ks. prof. Wojciecha Szarego, a także nasze parafialne grupy muzyczne (schola dziecięca i zespół młodzieżowy).

W Homilii ks. Biskup podkreślił, jak wielkim darem jest kapłaństwo. Jest to dar ale również misja i wielkie zadanie – mówił. „Chrystus ustanawia sakrament kapłaństwa, aby jego dzieło mogło być uobecniane. Aby wielkie tajemnice Bożego Miłosierdzia mogły być uobecniane w ludzkich sercach, w ludzkich wspólnotach, aby mogły być sprawowane sakramenty święte, a szczególnie Eucharystia” – powiedział ks. bp Henryk Tomasik. Podziękował za pracę duszpasterską Księży Jubilatów, za wybudowane świątyń, które są znakiem współpracy z wiernymi, ale szczególnie za budowanie Kościoła Chrystusowego. Wyraził wdzięczność także dla wszystkich, którzy współpracowali z księżmi Jubilatami w czasie drogi ich kapłaństwa, ponieważ dar współpracy i jedności „to największe z darów, które możemy złożyć Chrystusowi. To szczególny sposób wyznania naszej wiary i poczucia odpowiedzialności za Kościół.”

Po zakończeniu homilii został odśpiewany Hymn do Ducha Świętego, a księża Jubilaci otrzymali z rąk Księdza Biskupa krzyże jubileuszowe.

W odpowiedzi na słowa o współpracy pomiędzy duszpasterzem a wiernymi na zakończenie Mszy św. przedstawiciele poszczególnych grup parafialnych oraz zaproszeni gości złożyli życzenia, gratulacje oraz wyrazy wdzięczności za długoletnią współpracę ze swoim Proboszczem.

Wszystkim Czcigodnym Jubilatom na czele z naszym Księdzem Proboszczem Józefem z okazji ich Złotego Jubileuszu składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy wielu łask na dalsze lata posługi Bogu i Kościołowi. Maryja Matka Kapłanów niech otacza Was swoją opieką.

 

 

Karolina Derleta

fot. I. Michalska-Masiarz, P. Potrzebowski

Scroll to Top