Konkurs z nagrodami! Zrób selfie z Jezuskiem

Msze św. w Niedziele i święta:

Msze św. w dni Powszednie:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu:

Roraty w Adwencie:

Numer konta bankowego:

31 1240 5703 1111 0000 4906 1620

Rzymskokatolicka Parafia św. Rafała Kalinowskiego

ul. Kwiatkowskiego 104, Radom

Niesamowita dekoracja, jaka od wigilii Uroczystości Bożego Narodzenia obecna jest w kościołach, zachęca robienia niepowtarzalnych zdjęć. Najbliższa taka okazja będzie dopiero za rok!

Dlatego portal Parafii Świętego Rafała Kalinowskiego w Radomiu ogłasza konkurs! Każdy, kto wyśle do naszej redakcji zdjęcie przy żłóbku Pana Jezusa znajdującym w bocznej nawie naszego kościoła, weźmie udział w konkursie. Na naszym profilu facebookowym będziemy zamieszczali nadesłane fotografie. Cenną nagrodę-niespodziankę otrzyma Autor, którego zdjęcie otrzyma najwięcej polubień lub udostępnień (szczegóły poniżej). Oczywiście nagrody otrzymają też osoby, które zajmą drugie i trzecie miejsce.

Nie pozwólcie, żeby Święta Rodzina była sama! Bądźcie przy niej i ogłoście światu, że cieszycie się z narodzin małego Jezusa! Przecież Wasi rodzice na pewno chwalili się zdjęciami zrobionymi tuż po Waszych narodzinach, gdy byliście zupełnie mali…

Jak należy działać? (regulamin):

 1. Konkurs „Selfie z Jezuskiem” zwany dalej konkursem organizuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu.
 2. Fundatorem nagród rzeczowych w konkursie jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.
 3. Celem konkursu jest promocja wartości chrześcijańskich i rozpowszechnianie kultu religijnego.
 4. W konkursie może wziąć udział każdy uczestnik, czyli użytkownik strony internetowej www.swrafal.radom.pl, który w dniach 25 grudnia 2016 – 7 stycznia 2017 do godziny 24.00 (datą zgłoszenia jest data zarejestrowana przez serwer poczty Organizatora) na adres e-mail (kontakt(at)swrafal.radom.pl) przyśle maksymalnie trzy fotografie przedstawiające dekorację żłóbka ze Świętą Rodziną, znajdującego się w bocznej nawie kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu.
 5. W zgłoszeniu konkursowym musi znajdować się imię i nazwisko Autora oraz data wykonania fotografii.
 6. Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, że wyraża zgodę na publikację nadesłanej fotografii w internecie.
 7. Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, że wyraża zgodę na publikację wizerunków wszelkich osób znajdujących się na fotografii. W przypadku publikacji wizerunku małoletnich Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu, przedstawiając się z imienia i nazwiska w zgłoszeniu konkursowym. W przypadku nieletnich uczestników konkursu konieczne jest uzyskanie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie.
 8. Zdjęcie, które spełnia wszelkie wymogi konkursu jest publikowane na stronie internetowej sieci społecznościowej Facebook pod adresem: www.facebook.com/swrafal/.
 9. Zdjęcia konkursowe będą publikowane w ciągu 24 godzin (dwudziestu czterech godzin) od momentu odebrania przez Organizatora.
 10. Nagrodą w konkursie jest przedmiot (przedmioty) o łącznej wartości nieprzekraczającej 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).
 11. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi najpóźniej 22 stycznia 2017 roku. Nazwiska zwycięzców zostaną podane do publicznej wiadomości.
 12. Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, że fotografie obraźliwe, naruszające podstawowe zasady etyki i dobrego gustu nie będą brane pod uwagę i jednocześnie nie publikowane w jakiejkolwiek formie.
 13. Zwycięzcą konkursu jest osoba, której publikacja zdobędzie największą ilość polubień posta na profilu sieci społecznościowej Facebook lub największą ilość udostępnień posta z daną publikacją, przy czym jedno udostępnienie posta liczone jest jako pięć polubień.
 14. Drugie i trzecie miejsce otrzymają osoby z odpowiednio mniejszą ilością polubień/udostępnień.
 15. Warunkiem przekazania nagrody będzie skuteczne skontaktowanie się drogą elektroniczną Organizatora ze Zwycięzcą.
 16. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej ani ich rodziny.
 17. Wszelkie sprawy nierozstrzygnięte w niniejszym regulaminie ostatecznie rozstrzyga komisja konkursowa składająca się z trzech członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej oraz prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Scroll to Top