O Świętym Rafale Kalinowskim

Msze św. w Niedziele i święta:

Msze św. w dni Powszednie:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu:

Roraty w Adwencie:

Numer konta bankowego:

31 1240 5703 1111 0000 4906 1620

Rzymskokatolicka Parafia św. Rafała Kalinowskiego

ul. Kwiatkowskiego 104, Radom

Szukał łączności z Rządem Narodowym. Został mianowany Ministrem Wojny na Litwę. Przyjął to stanowisko pod warunkiem, że nie będzie musiał nigdy wydawać wyroku śmierci. Po powstaniu styczniowym, w marcu 1864 r. został przez Rosjan aresztowany, wtrącony do więzienia, a w końcu skazany na śmierć. Ostatecznie zamieniono ten wyrok na 10 lat katorgi na Syberii. Przebywał w Usolu i Irkucku. Na współzesłańców oddziaływał rzetelną religijnością, która jednała mu podziw i szacunek. Podczas pobytu w Irkucku, korzystając z pomocy ks. Krzysztofa Szwernickiego, Józef Kalinowski indywidualnie studiował teologię, prawo kanoniczne i historię Kościoła. Obdarzony wolnością w 1874 r. udał się do Paryża. Tam został wychowawcą 16-letniego księcia Augusta Czartoryskiego, którego kochał jak ojciec.

W roku 1877 wstąpił do nowicjatu Karmelitów Bosych w Grazu (w Austrii) i przyjął imię zakonne Rafał od św. Józefa. Po rocznej próbie, dnia 26 listopada 1878 r. złożył tam śluby zakonne. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych powrócił do kraju, do Czernej. Istniał tam wtedy jedyny konwent Karmelitów Bosych. Został w nim wyświęcony na kapłana 15 stycznia 1882 r. – miał 47 lat. Od tego dnia oddał się całkowicie posługiwaniu kapłańskiemu, zwłaszcza w konfesjonale. Jako Karmelita Bosy sercem i duszą gorąco ukochał zakon i odnowił go w Polsce. Dotknięty chorobą gruźlicy odszedł do Pana 15 listopada 1907 r. w klasztorze wadowickim, który założył i którym kierował. Sława świętości, którą jaśniał za życia, z dnia na dzień wzrastająca i poparta znakami z nieba, sprawiła, że rozpoczęto starania o wyniesienie go na ołtarze.

22 czerwca 1983 roku papież Jan Paweł II na Błoniach Krakowskich ogłosił go błogosławionym, a 7 listopada 1991 roku w Rzymie zaliczył go w poczet świętych.

 

Scroll to Top