Odpust parafialny Świętego Rafała Kalinowskiego

Msze św. w Niedziele i święta:

Msze św. w dni Powszednie:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu:

Roraty w Adwencie:

Numer konta bankowego:

31 1240 5703 1111 0000 4906 1620

Rzymskokatolicka Parafia św. Rafała Kalinowskiego

ul. Kwiatkowskiego 104, Radom

Wczoraj przeżywaliśmy odpust św. Rafała Kalinowskiego przeniesiony z 20 listopada. Główną Mszę Św. o godz. 18 celebrowało sześciu księży, wielu kapłanów posługiwało też w konfesjonałach. Głównym celebransem i kaznodzieją był ksiądz pochodzący z naszej parafii, a obecnie proboszcz parafii na Wośnikach ks. Zdzisław Bochniak. W homilii ksiądz przybliżył postać naszego patrona, jego drogę do świętości. Przede wszystkim zwrócił uwagę na ten etap życia św. Rafała, kiedy został on zesłany na Syberię. Po upadku powstania styczniowego, wtedy jeszcze Józef Kalinowski został skazany na śmierć. Wkrótce wyrok zmieniono na 10 lat zsyłki w głąb Rosji. Doświadczył tam samotności, tęsknoty. Było mu na pewno ciężko. Ale jakoś musiał sobie radzić. Otworzył się na tych, którzy go wówczas otaczali, na współwięźniów. Dziękował Bogu, że obdarzył go cudownym darem niesienia pomocy w nędzy i cierpieniu. Dostrzegał także ogrom nędzy duchowej. Odkrył bogactwo modlitwy, szczególnie tej w ciszy, w samotności, modlitwy myślnej. Tęsknił za sakramentami.
W tych ciężkich latach swojego życia szczególnie ukochał wolność. Modlitwa stała się dla niego przestrzenią wolności, tu był wolny przed Bogiem.
Ksiądz Zdzisław porównał drogę do świętości Rafał Kalinowskiego z naszą codziennością. Bo przecież ten etap jego życia to etap trudny, wymagający jak nasze życie. Przeżywamy samotność, cierpienie, tęsknotę, ubóstwo, ogranicza nas wiek, choroby. Jednak patrząc na naszego patrona Takie doświadczenia nie muszą być dla nas katastrofą życiową i nie musimy się ich bać. Św. Rafał pokazuje nam że jeśli przyjmiemy te trudy, będziemy je przeżywać wg Bożej woli, wg Jego nauki to będzie dla nas czas, który wydobędzie z nas to co najszlachetniejszych i najlepsze, bo przecież o to nam w życiu chodzi. Proces uświęcenia świętego Rafała przebiegał przez całe życie. Trzeba wiele wysiłku żeby tak się stało. Potrzeba dobrowolnych wyrzeczeń, cierpień, wytrwałości, stawiania sobie wymagań cierpliwego ich realizowania, długich godzin modlitwy i zgody na wolę Bożą.
Każdy rodzi się z zalążkiem dobra i szlachetności i każdy pracuje całe życie, aby w nim odbił się obraz tego wielkiego dobroczyńcy jakim jest Pań Bóg.
W ciągu całego dnia parafianie licznie gromadzili się prosząc swojego patrona o potrzebne łaski. Po każdej Mszy Św. można było ucałować relikwie świętego Rafała.

Święty Rafale Józefie Kalinowski wspieraj nas swoją modlitwą w niebie!

 

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav

 

 

Scroll to Top