Ogłoszenia parafialne: 12 – 19 marca

Msze św. w Niedziele i święta:

Msze św. w dni Powszednie:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu:

Roraty w Adwencie:

Numer konta bankowego:

31 1240 5703 1111 0000 4906 1620

Rzymskokatolicka Parafia św. Rafała Kalinowskiego

ul. Kwiatkowskiego 104, Radom

II Niedziela Wielkiego Postu
12 marca 2017

1. Zachęcamy wszystkich: dorosłych i młodzież oraz dzieci, aby przynajmniej raz w tym okresie uczestniczyć w nabożeństwach Gorzkich Żali ( w niedzielę) lub Drogi Krzyżowej (w piątek). Przypomnienie: dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych o godz. 17.00, dla młodzieży – o godz. 19.00.

2. Przypominamy prośbę członków Akcji Katolickiej o składanie darów żywnościowych nadających się do dłuższego przechowywania i do świątecznych wypieków dla rodzin biedniejszych. Oczywiście jeszcze milej będą widziane całe gotowe paczki bez potrzeby uzupełniania. W bocznej nawie umieszczone są numerki, które trzeba dołączyć do ofiarowanej
paczki. Prosimy te paczki składać do kosza w dolnym kościele.

Warto dodać, że do wspomagania biednych, czyli do praktykowania jałmużny zwłaszcza w Wielkim Poście
wezwani jesteśmy wszyscy. Zobowiązuje nas do tego piąte przykazanie kościelne: Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
Jeśli jakaś rodzina potrzebująca pomocy świątecznej nie zdążyła się jeszcze zapisać, to prosimy, aby to zrobiła w
najbliższych dniach w kancelarii.

3. Jutro, 13 marca w Sali św. Stanisława odbędzie się spotkanie dotyczące skutecznego leczenia: stawów, kręgosłupa, nadciśnienia, cukrzycy, żylaków, alergii i innych chorób. Rozpocznie się o godz. 14.00. Reszta informacji – na ulotkach
koloru pomarańczowego, na stoliku pod chórem.

4. Marzec w tradycji kościelnej jest poświęcony czci Św. Józefa, Oblubieńca N.M.Panny i Opiekuna Kościoła Powszechnego.
W czwartek 16 marca rozpoczniemy triduum modlitw wstawienniczych z Litanią do św. Józefa. W tym roku uroczystość św. Józefa jest przeniesiona z niedzieli, 19-go na poniedziałek 20 marca.

5. Organizowana jest u nas pielgrzymka autokarowa do świętych miejsc w Italii od 24 czerwca do 2 lipca. Zgłoszenia
przyjmuje ks. mgr Krzysztof Wróbel.

6. Dziś po Mszach św. w całej Polsce zbierane są ofiary do puszek na wsparcie działalności religijnej i społecznej polskich misjonarzy na całym świecie. Zachęca nas do tego z ramienia Episkopatu Biskup Jerzy Mazur w swojej odezwie na ten temat:
„W wielu krajach misyjnych śmiertelne żniwo zbierają choroby, klęski żywiołowe oraz brak dostępu do żywności i wody pitnej. Świat bezradnie dostrzega te problemy, ale brakuje mu determinacji do podjęcia stanowczej walki ze złem. Jednak nie wszyscy patrzą bezradnie na rozlewające się potrzeby. W ubogich krajach Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii misjonarki i misjonarze z Polski głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu oraz niosą ofiarną pomoc potrzebującym. Tam, gdzie docierają,
odradza się i umacnia nadzieja…”

7. Dziękujemy serdecznie za ofiary złożone dziś na tacę w ramach „niedzieli budowlanej” , jak również za ofiary bankowe i kancelaryjne w ciągu całego miesiąca. Jeśli ktoś może wysupłać jeszcze jakiś „grosik”, zachęcamy do złożenia go do puszki przed
kościołem na wspomniany cel.

8. Na zakończenie pomódlmy się do naszego Patrona:

Święty Rafale, Patronie naszej parafii,
który w niebie jesteś tak blisko naszej Matki,
stań przy nas proszących i dziękujących
za zaszczyt budowania świątyni
na chwałę Bożą i nasz duchowy pożytek.
Przyjmij nasze dziękczynienie
za bezpieczeństwo naszej budowy,
za hojność wszystkich ofiarodawców i fundatorów.
Czuwaj nad procesem wykańczania
i upiększania wnętrza świątyni,
i nad wzbogacaniem naszych dusz.
Bądź pozdrowiony od nas – tu zgromadzonych.

Amen.

Scroll to Top