Ogłoszenia parafialne: 2 – 9 kwietnia

Msze św. w Niedziele i święta:

Msze św. w dni Powszednie:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu:

Roraty w Adwencie:

Numer konta bankowego:

31 1240 5703 1111 0000 4906 1620

Rzymskokatolicka Parafia św. Rafała Kalinowskiego

ul. Kwiatkowskiego 104, Radom

V Niedziela Wielkiego Postu
2 kwietnia 2017 r.

1. W najbliższą środę rozpoczną się w naszej parafii wielkopostne rekolekcje dla dorosłych oraz dla młodzieży studiującej i młodzieży pozaszkolnej. Porządek będzie podobny jak w latach poprzednich i jest uwidoczniony na plakatach ogłoszeniowych.

Dla kobiet i dziewcząt będą nauki w środę o godz. 9.30 i 18 (do wyboru) oraz w czwartek o godz. 17.00.

Dla mężczyzn i chłopców – w środę o godz. 17 oraz w czwartek do wyboru: o godz. 9.30 lub 18.00.

W piątek będzie spowiedź rekolekcyjna od godz. 9.00. Msza św. natomiast będzie o pół godziny później niż zwykle, tzn. o równej 10.00.

Po południu wznowimy spowiedź o godz. 15.00. O godz 16.00 będzie przerwa w spowiedzi do godz. 16.30, którą wykorzystamy na odprawienie Drogi Krzyżowej zamiast o godz. 17.00, aby nie przeszkadzać w spowiedzi. Będzie to nabożeństwo wspólne dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

Na to nabożeństwo, a potem na spotkanie organizacyjne ks. Arkadiusz zaprasza kandydatów do Bierzmowania.

Do spowiedzi w piątek o godz. 15.00 niech przyjdą przede wszystkim dzieci i uczniowie z klas starszych, którzy nie korzystali ze spowiedzi w czasie swoich rekolekcji szkolnych.
Jak co roku zwracamy uwagę, że ponieważ spowiedź odbywa się w dzień piątkowy, a tym razem jest to I piątek miesiąca, więc księża spowiednicy będą wieczorem wracać do swoich parafii. Dlatego zachęcamy, by wykorzystać na spowiedź godziny przedpołudniowe i wczesne popołudniowe.

Módlmy się wszyscy o dobre duchowe owoce tych rekolekcji.

2. Dziękujemy wszystkim, którzy zabierając z kościoła kopertę z numerkiem podjęli się ufundowania paczki świątecznej, dla potrzebującej rodziny. Wszystkie numerki się już rozeszły. Organizatorzy serdecznie proszą, aby paczki przynosić do końca dnia jutrzejszego, tzn. do 3 kwietnia.

3. Dostępne są jeszcze palmy na Palmową Niedzielę, które rozprowadza Akcja Katolicka, ale zachęcamy też dzieci i młodzież do Konkursu na najpiękniejszą palmę zrobioną własnoręcznie.
Oczywiście będą też nagrody.

4. Ks. Bp Pasterz Diecezji ustanowił dla naszej parafii trzech nowych nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii. Odbyli oni kilkutygodniowe przygotowanie liturgiczno-teologiczne, a w zeszłą niedzielę, w czasie uroczystej Mszy św. w katedrze, zostali pobłogosławieni wraz z czterdziestoma czterema mężczyznami z całej Diecezji i otrzymali na piśmie odpowiednie uprawnienia. Będą w niedziele zanosić Komunię św. chorym, a w przy większych zgromadzeniach będą mogli pomagać w udzielaniu Komunii św. w czasie Mszy. Trzej nowi Szafarze w naszej parafii, to panowie: Władysław Rejmer, Jarosław Wachowicz i Robert Zajda. Gratulujemy im tych nominacji i dziękujemy za podjęcie się tego szlachetnego działania.

5. Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia zaprasza na otwarcie wystawy fotografii „Pod tym znakiem”. Wystawa ukazuje wizerunek krzyża w przestrzeni publicznej. Wśród autorów prac jest też nasz ks. mgr Arkadiusz Bieniek.

6. Dyrekcja XII Liceum Ogólnokształcącego przy ul Osiedlowej, czyli nowej szkoły na terenie naszej parafii, zaprasza na dni otwarte 7 i 8 kwietnia. Szczegółową ofertę można poznać z plakatu.

7. Następna niedziela będzie już Niedzielą Palmową, która rozpoczyna Wielki Tydzień Męki Pańskiej. Jest ona też obchodzona jako doroczny światowy Dzień Młodych. W ramach tych obchodów odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami Miasta od kościoła farnego do katedry. Stacje Drogi Krzyżowej będą inscenizowane przez młodzież. Serdecznie zachęcamy Młodzież i starszych do udziału w
tym wydarzeniu. Rozpoczęcie o godz. 20.00.

8. W sobotę 8 kwietnia odbędzie się Dzień Skupienia dla Pracowników Służby Zdrowia. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 w Centrum Wolontariatu ARKA przy ul Kelles-Krauza 1.

9. Dziś o godz. 13.10 TVP 1 wyświetla dokumentalny film Jan Paweł II i upadek komunizmu wyprodukowany na zlecenie Rycerzy Kolumba.

10. Jeszcze dziś można składać podpisy dla poparcia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Mama Tata i Dzieci. Jest to projekt prawa gwarantujący, że w prawie U.E. małżeństwo, to mężczyzna i kobieta.

Scroll to Top