Dom Zakonny Sióstr Michalitek

Msze św. w Niedziele i święta:

Msze św. w dni Powszednie:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu:

Roraty w Adwencie:

Numer konta bankowego:

31 1240 5703 1111 0000 4906 1620

Rzymskokatolicka Parafia św. Rafała Kalinowskiego

ul. Kwiatkowskiego 104, Radom

Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła

Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła o popularnej nazwie michalitki, założył pod koniec XIX w. w Miejscu Piastowym, bł. Ks. Bronisław Markiewicz, duchowy syn św. Jana Bosko, przy współudziale służebnicy Bożej Anny Kaworek. Ona Po śmierci Założyciela (1921) z wielką ufnością trwała przy rozpoczętym dziele, wierząc w aprobatę Kościoła, która nastąpiła dopiero w 1928 r. Wyznacznikami michalickiej duchowości są zasady: „Któż jak Bóg” i „Powściągliwość i Praca”. Połączenie postawy kontemplacyjnego uwielbienia Boga z czynną miłością apostolską, czyni nasze powołanie zawsze aktualnym, ponieważ Chrystus ciągle w bliźnich woła i miłość.

Głównym Patronem Zgromadzenia jest Św. Michał Archanioł razem z Nim i na Jego wzór pragniemy:

 • adorować Tego, któremu cześć wyśpiewują Aniołowie, a bez którego niespokojne jest ludzkie serce;
 • kochać Tego, który pierwszy obdarzył miłością i zawsze pozostaje wierny;
 • służyć Temu, który jest jedynym Panem, a potrzebuje pomocy w biednym dziecku i w każdym człowieku;
 • poprzestawać na małym, żyć radośnie, pracowicie i powściągliwie, wierząc, że On sam wystarczy.

Michalicki charyzmat realizujemy

 • prowadząc:
  -przedszkola,
  -świetlice środowiskowe,
  -placówki opiekuńczo-wychowawcze
  -dom matki i dziecka,
 • katechizując dzieci i młodzież,
 • pomagając młodym w odkrywaniu prawdziwych wartości poprzez:
  -rekolekcje
  -dni skupienia
 • pracując w parafiach jako:
  -zakrystianki,
  -organistki,
  -kancelistki,
 • służąc Kościołowi powszechnemu poza granicami Polski:
  -we Francji i Niemczech
  -we Włoszech
  -na Białorusi i Ukrainie
  -w Kamerunie
  -w Paragwaju

Adopcja Serca i Patronat Misyjny to bardzo konkretna współpraca poprzez modlitwę i ofiarę – osób indywidualnych, rodzin, szkół i grup misyjnych – z siostrami misjonarkami na rzecz najuboższych dzieci Kamerunu. Dzięki tej pomocy wiele z nich otrzymuje pomoc duchową, materialną, kończy szkołę.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej
Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła

www.michalitki.pl

Siostry aktualnie pracujące w parafii:

 1. s. Judyta Kopiec – przełożona wspólnoty, zakrystianka
 2. s. Karina Pawłowska – katechetka
 3. s. Monika Kubiszyn – katechetka

bł. ks. Bronisław Markiewicz-założyciel Zgromadzenia

Scroll to Top