Kolędujmy wspólnie! Konkurs z nagrodami organizuje Parafia Św. Rafała!

Msze św. w Niedziele i święta:

Msze św. w dni Powszednie:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu:

Roraty w Adwencie:

Numer konta bankowego:

31 1240 5703 1111 0000 4906 1620

Rzymskokatolicka Parafia św. Rafała Kalinowskiego

ul. Kwiatkowskiego 104, Radom

 

9 stycznia – całe rodziny i solistów zapraszamy do wzięcia udziału konkursie Kolęd i Pastorałek „The Voice of Kolęd”. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Konkurs rozpocznie się w niedzielę o 15.00 w dolnym kościele.

 

Zgłoszenia chętnych do 6 stycznia u s. Fides, ks. Damiana oraz p. Organisty. Uczestników zachęcamy do zapoznania z poniższym regulaminem.

 

 

REGULAMIN
PARAFIALNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK

 

Termin:
9 stycznia 2022 r., godz.15.00

 

Miejsce:
Parafia św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu, dolny kościół

 

Organizator:
Parafia św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu, Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej

 

Cele konkursu:
– pogłębienie wspólnoty parafialnej
– podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji rodzinnego śpiewu kolęd
– popularyzacja kolęd i pastorałek, uwrażliwienie na ich piękno poprzez ukazanie ich różnorodności
– poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych
– wymiana doświadczeń wokalnych między uczestnikami
– wytworzenie świątecznej atmosfery
– promocja talentów

 

I. Uczestnicy:
Dzieci, młodzież, rodzice lub opiekunowie

 

II. Kategorie:
– rodzina
– soliści do 13. lat
– soliści ponad 13. lat

 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie u Księdza Damiana, Siostry Fides CSSMA lub p. Organisty (należy podać tytuł wybranej kolędy lub pastorałki).

 

III. Wymogi techniczne oraz przebieg konkursu
1. Uczestnicy przygotowują jedną kolędę lub pastorałkę – mile widziane będą stare, zapomniane utwory.
2. Utwór nie może przekraczać dwóch zwrotek.
3. Wykonawców oceniać będzie komisja konkursowa biorąc pod uwagę: intonację, dykcję, trudność utworu, aranżację, wyraz artystyczny.
4. Dopuszcza się własny akompaniament lub podkład muzyczny (uprzednio dostarczony wraz ze zgłoszeniem).
5. Dopuszcza się następujące nośniki dźwięku: płyta CD, nagranie mp3 lub odnośnik do sieci społecznościowej, np. YouTube wysłany na wskazany przez organizatora adres e-mail.
6. Jury powołuje organizator.
7. Przewiduje się nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej grupie. Komisja może przyznać wyróżnienia.
8. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Scroll to Top