Księże proboszczu! Witamy Cię chlebem i solą!

Msze św. w Niedziele i święta:

Msze św. w dni Powszednie:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu:

Roraty w Adwencie:

Numer konta bankowego:

31 1240 5703 1111 0000 4906 1620

Rzymskokatolicka Parafia św. Rafała Kalinowskiego

ul. Kwiatkowskiego 104, Radom

– Pod Jego przewodnictwem będziecie umacniać wspólnotę parafialną. Przyjmijcie Go z otwartym sercem – zaapelował w niedzielę ks. kan. Marian Ślusarczyk, dziekan dekanatu Radom-wschód, odczytując wiernym decyzję Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika o powołaniu ks. Marka Plewniaka na funkcję proboszcza parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu. – Chcemy, aby w Twoim sercu była gorliwość, żar wiary i oddanie całym sercem Panu Bogu i Parafii, w której jesteś proboszczem – dodał.

W imieniu parafian, nowego proboszcza powitał Robert Zajda wraz z rodziną. Wręczając symboliczny chleb i sól, powiedział: – Powierzamy się Twojej pasterskiej pieczy. Ufamy, że będziesz budował Bożą świątynię z żywych kamieni, jakimi jesteśmy”.

Nastąpiło także symboliczne przekazanie klucza do świątyni.

Zgodnie z obrzędem liturgicznym, w imieniu wszystkich parafian Credo (wyznanie wiary) wypowiedział nowo mianowany proboszcz, dodając: „Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w słowie Bożym, spisanym lub przekazanym przez Tradycję, a co Kościół, jako objawione przez Boga, podaje do wierzenia, tak w Nauczaniu uroczystym, jak i w zwyczajnym Nauczaniu powszechnym. Z przekonaniem przyjmuję i uznaję również wszystkie i poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary i moralności podaje w sposób ostateczny. Przyjmuję nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę głoszoną przez Papieża czy też przez Kolegium Biskupów sprawujących autentyczny Urząd Nauczycielski, także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określenia”.

Ks. Marek Plewniak złożył także przyrzeczenie wiernego wypełniania urzędu proboszcza:

„Zarówno w słowach, jak w postępowaniu będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem katolickim. Z największą starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki, które zostały mi powierzone wobec Kościoła tak powszechnego, jak i partykularnego, w którym do mojego posługiwania, wypełnianego zgodnie z przepisami prawa, zostałem powołany. W spełnianiu zadania, powierzonego mi w imieniu Kościoła, będę zachowywał nienaruszony depozyt wiary, będę go wiernie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jemu przeciwne. Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego Kościoła i będę troszczył się o przestrzeganie praw kościelnych, w szczególności tych, które zawiera Kodeks Prawa Kanonicznego. Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają Pasterze jako autentyczni nauczyciele i stróże wiary oraz postanawiają jako rządcy Kościoła. Biskupom diecezjalnym będę wiernie służył pomocą, aby działalność apostolska, która ma być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła, była urzeczywistniana w jedności z tymże Kościołem. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami.”

– Nie mogę życzyć, żeby nie był lepszy ode mnie, bo byłaby to straszna małostkowość. Nie mogę życzyć, żeby nie wszystko mu się udawało, bo cóż byśmy na tym skorzystali. (…) Trzeba życzyć, żeby Ksiądz Proboszcz prowadził nas tak, jak sobie Pan Jezus życzył „Pójdźcie za mną” – powiedział ks. prał. Józef Pawlik. Pierwszy proboszcz parafii św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu wyraził nadzieję, że ks. Marek Plewniak „uruchomi całą swoją osobowość, wszystkie talenty, które od Pana Boga otrzymał”. – Wciąż trzeba Go wspierać modlitwą – zaapelował.

– Trzeba nam ciągle budować ducha. I ten duch musi być mocny: oparty na miłości i miłosierdziu Pana Boga. Jeśli będzie w nas miłość, to wszystkiemu podołamy – powiedział nowy proboszcz. Zaznaczył jednocześnie, że podejmuje pracę duszpasterską w parafii, w której zaczynał swoją drogę kapłańską. W tym roku przypada 25. rocznica święceń ks. Marka Plewniaka. Kapłan podkreślił, że „tu wszystkiego uczył się” od dotychczasowego proboszcza. – To jest dla mnie wielki autorytet i wielkim szacunkiem darzę Księdza Prałata Józefa – dodał.

– Pragnę kontynuować to, co On rozpoczął (…) to dzieło materialne, ale najważniejsze jest to dzieło duchowe – oznajmił wiernym na zakończenie liturgii.

Ks. Marek Plewniak urodził się 18 maja 1967 w Starachowicach k. Radomia. Od 1992 roku jest kapłanem Diecezji Radomskiej. Do 30 czerwca 2017 pracował jako proboszcz w Parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe i św. Faustyny Kowalskiej w Wilczkowicach k. Radoszyc (pow. Końskie).

Scroll to Top